لزوم نظارت سازمان اوقاف بر وقف خاص
103 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف، اصفهان، انتشارات اسوه،1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی