ماهیت حقوقی قرار وثیقه
55 بازدید
محل نشر: پرسمان فقهی حقوقی/5
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر در پاسخ به پرسش یکی از محاکم دادگستری در راستای اصل 167 قانون اساسی سامان یافته است.