حکم کاهش مهریه پس از عقد
48 بازدید
محل نشر: پرسمان فقهی قضائی/جلد 6
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر در مقام پاسخ به سوال یکی از محاکم تدوین گردید