نفقه در عده وفات
67 بازدید
محل نشر: مجله فقه اهل بیت(ع)/70-71/1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل می شد، در عین حال که زن مکلف بود عده وفات نگاه دارد نمی¬توانست مطالبه نفقه کند ولی با اصلاح ماده 1110 ق.م، از سال 1381 زن می¬تواند در ایام عده، نفقه¬اش را مطالبه نماید. رویکردی که علاوه بر داشتن مبنای فقهی با عدالت قضایی در حمایت از زن بویژه در فرض حمل، نیز سازگار است. از نظر فقهی در این که آیا زن پس از فوت شوهرش تا انقضای عده وفات ( چهار ماه و ده روز) مستحق نفقه است یا در صورتی که حامل باشد تا زمان وضع حمل ، مستحق نفقه است اختلاف فاحشی وجود دارد. در این مقاله سعی شده است تا این نکته روشن گردد که اولاً مراد قانون گذار از اصلاحیه مذکور معلوم گردد و ثانیاً اگر هم بپذیریم قانون گذار در مقام حمایت از زن بویژه در فرض حمل، بوده است، نتوانسته است در این خصوص موفق عمل نماید و در نهایت پیشنهاد اصلاحی خویش را ارائه خواهیم نمود.